Laatste mutatie op crediteuren

Onderstaande query toont een lijst met crediteuren inclusief de laatste mutatiedatum in Globe. Crediteuren zonder mutaties krijgen mutatiedatum 1-1-1900 mee.

				
					SELECT Max(gbkmut.datum) AS lastdate,

c2.crdcode        AS CrdNr,

c2.cmp_name       AS NAME,

c2.cmp_type       AS Type,

c2.cmp_status     AS status

FROM   gbkmut

JOIN cicmpy c2

ON gbkmut.crdnr = c2.crdnr

AND c2.crdnr IS NOT NULL

AND gbkmut.debnr IS NULL

WHERE  gbkmut.transtype IN ( 'N', 'C', 'P' )

AND bud_vers IS NULL

AND gbkmut.remindercount <= 10

AND gbkmut.bkstnr IS NOT NULL

AND gbkmut.oorsprong <> 'S'

AND Isnull(gbkmut.transsubtype, '') <> 'X'

GROUP  BY gbkmut.crdnr,

c2.crdcode,

c2.cmp_name,

c2.cmp_type,

c2.cmp_status

UNION ALL

SELECT '1900-01-01 00:00:00.000',

crdcode,

cmp_name,

cmp_type,

cmp_status

FROM   cicmpy

WHERE  crdnr IS NOT NULL

AND debnr IS NULL

AND crdnr NOT IN (SELECT crdnr

FROM   gbkmut

WHERE  gbkmut.transtype IN ( 'N', 'C', 'P' )

AND bud_vers IS NULL

AND gbkmut.remindercount <= 10

AND gbkmut.bkstnr IS NOT NULL

AND gbkmut.oorsprong <> 'S'

AND Isnull(gbkmut.transsubtype, '') <> 'X'

AND gbkmut.crdnr IS NOT NULL)