Archive | Exact koppeling blog RSS feed for this section

Koppeling Unit4 Cura en Exact Globe

Speciaal voor gebruikers van Cura, het zorgpakket van Unit4 en Exact Globe heeft BM Connect een koppeling ontwikkeld die de productiegegevens uit Cura inleest in Exact en op basis hiervan de omzet verdeeld over verschillende componenten zoals huisvesting, inventaris, zorg en overhead. Hierdoor kan volledig vanuit Exact gerapporteerd worden aangaande de zorgopbrengsten. De oplossing heeft […]