Koppeling Unit4 Cura en Exact Globe

Speciaal voor gebruikers van Cura, het zorgpakket van Unit4 en Exact Globe heeft BM Connect een koppeling ontwikkeld die de productiegegevens uit Cura inleest in Exact en op basis hiervan de omzet verdeeld over verschillende componenten zoals huisvesting, inventaris, zorg en overhead. Hierdoor kan volledig vanuit Exact gerapporteerd worden aangaande de zorgopbrengsten.

De oplossing heeft devolgende kenmerken:

  • Productiegegevens worden ingelezen in Exact Synergy
  • De verdeling van omzet wordt gemaakt door middel van flexibel in te richten verdeelsleutels en tarieven
  • Per financieringsstroom kunnen andere verdeelsleutels gebruikt worden
  • Transparantie in de berekening
  • Opslagen en kortingen mogelijk voor bepaalde componenten
  • Volledige audit trail mogelijk van aantallen naar journaalpost

Voor vragen en of referenties kunt u contact opnemen met ons.

 

No comments yet.

Leave a Reply