Exact Rapportage

Door gegevens vast te leggen in Exact voldoet u aan wettelijke verplichtingen en brengt u structuur aan in uw bedrijf. Vaak wordt vergeten dat de vastgelegde gegevens een schat aan informatie bevatten over uw bedrijf. BMConnect helpt organisaties om snel en eenvoudig de juiste informatie uit Exact te halen. Enkele voorbeelden van nuttige Exact Rapportage uit uw Exact systeem:

  • Omzet en kosten per regio, productgroep of account manager per periode
  • Maandelijkse kosten en opbrengsten per afdeling, afgezet tegen het budget
  • De status van bestellingen in termen van aantal besteld, ontvangen en in rekening gebracht
  • Gerealiseerde uren ten opzichte van het rooster
  • Projectrealisaties naar uursoort per project manager

Hiervoor zijn in het Exact eco systeem  talloze tools beschikbaar. BMConnect heeft ervaringen met de volgende Exact Rapportage tools:

  • Reporting Services
  • Sumatra
  • Excel Add-in
  • Crystal Reports