Tools en bouwstenen

Tools

Speciaal voor klanten en Exact consultants die meer uit hun Exact Database willen halen, ontwikkelt BM Connect tools onder de naam DataJuice.

On Demand Events

Met On Demand Events kunt u op een gecontroleerde manier (stored)procedures uitvoeren in uw Exact database met behulp van een hyperlink. Hiervoor zijn onder andere de volgende toepassingen te bedenken:

 • Synchronisatie tussen Synergy en Globe wanneer u dat wilt, met behulp van een hyperlink of button
 • Berekeningen uitvoeren en de uitkomst in een of meerdere velden plaatsen. Enkele toepassingen
  • De totale omzet van een klant in een veld op de relatiekaart in Synergy
  • Het huidige saldo van openstaande posten van deze klant op een relatiekaart
  • Berekeningen maken binnen verzoeken en deze direct uitvoeren
  • Het verlofsaldo van een medewerker op de HRkaart tonen

Vraag uw Exact Consultant welke procedures er bij u beschikbaar kunnen worden gemaakt.

Veiligheid

Het uitvoeren van procedures in uw database brengt risico’s met zich mee. Daarom kunt u zelf configureren welke procedures er uitgevoerd mogen worden en door wie. Om een procedure uit te mogen voeren gelden te allen tijde deze voorwaarden:

 1. De gebruiker moet een door u te bepalen rol hebben
 2. De gebruiker moet een door u te bepalen beveiligingsniveau hebben
 3. De procedure moet opgenomen zijn in toegestane procedures

Integratie met Exact

Doordat de tool gebruikmaakt van dezelfde techniek  als Exact Synergy en met veel kennis over de werking van Exact Synergy is gemaakt, kunt u de tool gebruiken met de volgende integratievoordelen:

 • Meldingen en navigatie in de door u gekozen Synergy stylesheet
 • Geen aparte gebruikers rechten op database niveau nodig
Exact koppeling

Easy List

Exact koppeling

Easy Script

Exact koppeling

4 ogen in Exact