Inbrengen van activa in Exact

Het inbrengen van activa in Exact Globe is goed te doen, maar kent wat specifieke aandachtspunten.

De structuur van de activa module:

  • Een activum is gekoppeld aan een activumgroep
  • De activumgroep bepaalt de investeringsrekening en de rekeningen waarop afgeschreven wordt
  • Aan een activum kan een artikel gekoppeld worden om verdere uitsplitsing mogelijk te maken
  • Een activum wordt in de database van Exact weggeschreven als serienummer (onder het gekozen artikel)

Indien de administratie met terugwerkende kracht ingericht moet worden, dus ook bestaande activa in de toekomstige afschrijvingen mee moeten lopen, moeten deze financieel gekoppeld worden aan een activum.

Dit kun je doen met een memoriaalboeking, waarbij je rekening moet houden met hetvolgende:

  • De gebruikte rekeningen moeten overeenkomen met de rekeningen in de activumgroep
  • Het gebruikte artikel moet overeenkomen met het artikel dat aan het activum gekoppeld is
  • Indien een grote memoriaal boeking gemaakt wordt dient per activum (investering, cummulatieve afschrijving, tussenrekening) dezelfde unieke onze referentie worden gebruikt
  • Indien de investeringsdatum gesloten is kun je ook de laatste dag van de vorige maand nemen, je dient na de boeking de investeringsdatum in het activum weer aan te passen.

Exact kent ook de mogelijkheid de beginstanden functioneel in te brengen, maar maakt feitelijk ook een vergelijkbare boeking. Bij grote organisaties worden de boekingen vaak geïmporteerd waardoor het nodig is de functionele methode te kennen.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan is het activum financieel gekoppeld en kan de toekomstige afschrijvingstabel berekend worden. Deze berekening berekent (in geval van lineaire afschrijving) het afschrijvingsbedrag per periode en herhaalt deze na de startdatum net zo lang tot de boekwaarde gelijk is aan de restwaarde.