Projecten

Projecten

BMConnect voert dagelijks implementatie en optimalisatie projecten uit bij uiteenlopende opdrachtgevers. Op deze pagina hebben wij enkele voorbeelden gegeven van activiteiten die we doen en waar we trots op zijn

Exact Synergy

Data warehouse met Reporting Services

Deze klant had specifieke informatiebehoefte uit Exact Synergy en had onder andere ook de volgende specifieke add-ons: Solution builder Synergy Configurator Trigger & validation manager Deze klant wilde niet rapporteren uit de live database. Daarom hebben we specifieke database views gemaakt welke gesynchroniseerd worden naar een rapportage database.

Exact koppeling

Maatwerk voor bonusuitbetalingen

In dit project hebben wij de wensen geïnventariseerd en vertaald naar specificaties. Nu krijgen enkele honderden medewerkers 1x per jaar een bonus gebaseerd op persoonlijke en bedrijfsperformance. Het maatwerk voorziet in tussentijdse berekeningen en diverse rapportages.

Exact koppeling

Vertalen van rapportagebehoefte naar inrichting en vastlegging

Deze klant was enkele dagen per week bezig met het handmatig maken van rapportages in Excel. Nu kan er door middel van een draaitabel gerapporteerd worden op alle dimensies waarop gegevens worden vastgelegd. Het maken van rapportages is nu minuten werk en is bovendien veel minder foutgevoelig.

Exact projecten

Data warehouse met Reporting Services

Voor een zorginstelling hebben wij een aanvraag tot bestelling workflow ingericht. Deze klant had specifieke ideeën over goedkeuringslimieten en wilde een versimpelde interface naar Globe. Met behulp van de ‘trigger & validation manager’ hebben wij dit op een door Exact gevalideerde manier gedaan. De stapppen in dit proces zijn nu als volgt: De aanvrager zoekt 1 of meerdere producten uit een catalogus De goedkeurder keurt deze aanvraag goed, waarbij het gehele bedrag van de bestelling wordt geaccordeerd Bij onvoldoende goedkeuringslimiet keurt diens manager goed De afdeling facilitair zet de goedgekeurde aanvraag door naar een bestelling in Globe.

contractbeheer

Contractenbeheer met signalering

Contracten kunnen worden vastgelegd met alle relevante gegevens. Door een signaleringsdatum vast te leggen, krijgt de projectverantwoordelijke een taak in haar of zijn werkstroom. Door bovenstaande aanvraag -optioneel- aan een contractnummer te koppelen en een (herhalings-) aantal en interval in te geven, kan de koppeling in Globe direct meerdere bestelregels aanmaken. Deze worden dan in de tijd herhaalt zodat meerdere ontvangsen en inkoopfacturen op dit contract kunnen worden gedaan.

exact conversie

Conversie met opschoning

Voor een onderdeel van het ministerie van binnenlandse zaken hebben wij een conversie gerealiseerd van een oude naar een nieuwe Exact omgeving. Enkele bijzonderheden: Van 15 naar 10 administraties Hernummering van debiteuren Mutatie conversie van boekingen en verzoeken vanaf 1/1 Om deze conversie te realiseren hebben wij een toolkit ontwikkeld waarmee door middel van SQL scripting XML bestanden worden gegenereerd. De XML-s vormen de basis voor het gevalideerd inlezen van opgeschoonde gegevens.